Service & Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

 

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige             

      voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die     

      schriftelijk en uitdrukkelijk door Swietie Makan Twente zijn bevestigd. 

 1. Bij de opgave van aantallen, gerechten, verhuur en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening       

      mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan. 

 1. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. 
 2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% BTW (eten) of 21% BTW (verhuur/personeel), tenzij anders vermeld in de offerte. 
 3. De looptijd van een optie op een catering is 2 weken

 

Betaling 

 1. Contante betaling vooraf of contant bij levering, mits op de offerte en/of factuur andere afspraken zijn gemaakt. Een tikkie betaling vooraf of op de dag van bezorging is ook mogelijk.
 2. Facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst   

      een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de geëiste datum betaald, dan is Swietie Makan Twente gerechtigd       

      hierover per direct een vertragingsrente van 12% in rekening te brengen en/of het buffet te annuleren. 

 1. Klachten over de facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden           

      ingediend. 

4.  Wij vragen een borg van 25 euro voor het huren van onze producten. U krijgt uiteraard het bedrag terug mits het

      onbeschadigd is geretourneerd.  

 

Annuleringen 

 1. Bij annulering van catering binnen 72 uur voor buffetdatum wordt 25% in rekening gebracht en vindt geen levering       

      plaats.

 1. Bij annulering van catering binnen 48 uur voor buffetdatum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen 

      levering plaats. 

 1. Bij annulering van catering en verhuur binnen 24 uur voor buffetdatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt           

      geen levering plaats. 

 1. U kunt uw bestelling of het aantal personen tot max. 3 dagen voor de levering wijzigen. 

 

Schade 

 1.  Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit  direct bij levering te melden. 
 2.  Schade of breuk dat is toegebracht aan  materialen in bruikleen, worden in rekening gebracht. 
 3.  Swietie Makan Twente stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal. 
 4.  Chafing dishes en/of verhuur materialen dienen bij overnachting droog weggezet te worden. 

 

Aansprakelijkheid 

 1. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en     

      de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee. 

 1. Swietie Makan Twente is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens   

      gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Swietie Makan Twente.

 

Levering 

 1. Buffetten boven de 25 personen binnen een straal van 10 km worden gratis bezorgd. 
 2. Bij bestellingen verder dan 10 kilometer, wordt € 0,21 per kilometer berekend.
 3. De bezorgkosten per kilometer worden gefactureerd vanaf vertrek tot thuiskomst 
 4. Bij complete feesten geschiedt bezorging in overleg volgens offerte. 
 5. Bij grote leveringen zijn wij genoodzaakt om een aanbetaling te vragen. 

 

Service & Bediening

 1. Gerechten worden door ons in Thermoboxen geleverd.
 2. In overleg wordt het buffet tafel door ons opgezet en aangekleed. 
 3. Gerechten worden opgewarmd in Chafing Dishes (Au bain-marie)
 4. Afwassen van de Chafing Dishes is niet nodig. Wij stellen het wel op prijs om de schalen leeg te retourneren aan ons.
 5. Wij geven uitgebreid uitleg tijdens het opzetten van het buffet bij zowel levering als bediening. 
 6. Bediening door ons factureren wij  € 35,00 per uur.

 

© Copyright Swietie Makan Twente